Một số cách của kế toán trong kinh doanh

Thuật ngữ kế toán rất phổ biến, đặc biệt là trong mùa thuế.

Nhưng trước khi đi sâu vào tầm quan trọng của kế toán trong kinh doanh, chúng ta hãy tìm hiểu những điều cơ bản – kế toán là gì?

Kế toán đề cập đến việc ghi chép một cách có hệ thống và chi tiết các giao dịch tài chính của một doanh nghiệp. Có rất nhiều loại, từ kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ, chính phủ, pháp y và kế toán quản lý, đến kế toán cho các tập đoàn.

Tại sao Kế toán lại Quan trọng?

Kế toán đóng một vai trò quan trọng trong việc điều hành một doanh nghiệp vì nó giúp bạn theo dõi thu nhập và chi tiêu, đảm bảo tuân thủ luật định và cung cấp cho các nhà đầu tư, ban quản lý và chính phủ thông tin tài chính định lượng có thể được sử dụng để đưa ra các quyết định kinh doanh.

Có ba báo cáo tài chính quan trọng được tạo ra bởi hồ sơ của bạn.

  • Báo cáo thu nhập cung cấp cho bạn thông tin về lãi và lỗ
  • Bảng cân đối kế toán cho bạn một bức tranh rõ ràng về tình hình tài chính của doanh nghiệp bạn vào một ngày cụ thể.
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là cầu nối giữa báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán và báo cáo lượng tiền được tạo ra và chi tiêu trong một khoảng thời gian cụ thể.

Vài nét về :  dịch vụ thành lập doanh nghiệp bình dương

Nó giúp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh

Hồ sơ tài chính của bạn phản ánh kết quả hoạt động cũng như tình hình tài chính của doanh nghiệp nhỏ hoặc tập đoàn của bạn. Nói cách khác, chúng giúp bạn hiểu những gì đang xảy ra với doanh nghiệp của bạn về mặt tài chính. Hồ sơ cập nhật và sạch sẽ không chỉ giúp bạn theo dõi chi phí, tỷ suất lợi nhuận gộp và công nợ có thể có, mà còn giúp bạn so sánh dữ liệu hiện tại của mình với các hồ sơ kế toán trước đó và phân bổ ngân sách một cách hợp lý.

Nó đảm bảo tuân thủ luật định

Luật pháp và quy định khác nhau giữa các tiểu bang, nhưng các hệ thống và quy trình kế toán phù hợp sẽ giúp bạn đảm bảo tuân thủ luật định khi liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình.

Chức năng kế toán sẽ đảm bảo rằng các khoản nợ phải trả như thuế bán hàng, thuế GTGT, thuế thu nhập và quỹ hưu trí, chẳng hạn như một số khoản, được giải quyết một cách thích hợp.

Nó giúp tạo ngân sách và các dự báo trong tương lai

Việc lập ngân sách và những dự báo trong tương lai có thể tạo ra hoặc phá vỡ một công việc kinh doanh, và hồ sơ tài chính của bạn sẽ đóng một vai trò quan trọng khi đề cập đến nó.

Các dự báo và xu hướng kinh doanh dựa trên dữ liệu tài chính lịch sử để giữ cho hoạt động của bạn có lãi. Dữ liệu tài chính này thích hợp nhất khi được cung cấp bởi các quy trình kế toán có cấu trúc tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *